Khoai tây chiên bơ đầm Vân Long Ninh Bình

40.000

Khoai tây chiên bơ đầm Vân Long Ninh Bình
Khoai tây chiên bơ đầm Vân Long Ninh Bình

40.000

Danh mục:
0948118864
Liên hệ