Đậu phụ rán

30.000

[Nhà hàng Tuấn Tú Vân Long Ninh Bình] 09 - Đậu Rán
Đậu phụ rán

30.000

Danh mục:
0948118864
Liên hệ